Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 461: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

CHROMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení titanu

ČSN 44 1587

Руды и концентраты хромовые. Определение содержания титана

Chrome ores and concentrates. Determination of titanium content

Tato norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží alkalicko-oxidačním tavením, výluh se okyselí roztokem kyseliny sírové a rušivé prvky se oddělí eletrolýzou se rtuťovou katodou. Ve filtrátu se stanoví titan fotometricky s kyselinou chromotropovou.

2 APARATURA

Zařízení pro elektrolýzu se rtuťovou katodou: Zdrojem proudu je buď generátor stejnosměrného proudu nebo akumulátor poskytující proud alespoň 12 A při 12 V. Katodou je čistá rtuť, anodu tvoří platinová elektroda s dostatečně velkým povrchem. Do okruhu je zařazen ampérmetr (rozsah 0 až 12 A) a voltmetr (rozsah 0 až 12 V).

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1 Kyselina sírová, roztoky 1 + 1 a 10 %.

3. 2 Kyselina askorbová, roztok 2 %.

3. 3 Kyselina chromotropová, roztok 1 %.

3. 4 Amoniak ρ = 0, 91 g/cm3.

Nahrazuje ČSN 44 1612 z 27. 6. 1973 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 8. 1991

28250

Zdroj: www.cni.cz