Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 461: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

CHROMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení fosforu

ČSN 44 1589

Руды и концентраты хромовые. Определение содержания фосфора

Chrome ores and concentrates. Determination of phosphorus content

Tato norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek dotaví s uhličitanem sodným a peroxidem sodíku. Rušivé prvky se oddělí elektrolýzou se rtuťovou katodou, fosfor společně se železem se vysráží amoniakem a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové se stanoví fotometricky jako molybdenová modř.

2 APARATURA

2. 1 Zařízení pro elektrolýzu se rtuťovou katodou:

Zdrojem proudu je buď generátor stejnosměrného proudu nebo akumulátor poskytující proud alespoň 12 A při 12 V. Katodou je čistá rtuť, anodu tvoří platinová eletkroda s dostatečně velkým povrchem. Do okruhu je zařazen ampérmetr (rozsah 0 až 12 A) a voltmetr (rozsah 0 až 12 V).

2. 2 Spektrofotometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1   Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 2 a 1 + 100.

3. 2 Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

Nahrazuje ČSN 44 1612 z 27. 6. 1973 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 8. 1991

28252

Zdroj: www.cni.cz