Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20, 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení arsenu

ČSN 44 1604

Никелевые руды. Определение         Nickel ores. Determination of arsenic

содержания мышьяка                          content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení arsenu potenciometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podie ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a odpaří s kyselinou sírovou. Arsen se oddělí destilací jako chlorid arsenitý z prostředí kyseliny chlorovodíkové za přítomnosti síranu hydrazinia a bromidu draselného. V destilátu se arsen stanoví potenciometricky titrací odměrným roztokem bromičnanu draselného.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3, roztok 3 + 2.

2. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 4  Síran hydrazinia.

2. 5  Bromid draselný.

2. 6  Bromičnan draselný, roztok

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28263

Zdroj: www.cni.cz