Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení síry

ČSN 44 1605

Никелевые руды. Определение содержания серы

Nickel ores. Determination of sulphur content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení síry metody

spalovací - pro hmotnostní zlomek síry do 0, 5 %

vážkovou - pro hmotnostní zlomek síry od 0, 5 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 SPALOVACÍ METODA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se žíhá v proudu kyslíku při teplotě 1200 °C, vzniklý oxid siřičitý se absorbuje ve vodě a kyselina siřičitá se titruje odměrným roztokem jodu za použití škrobu jako indikátoru.

1. 2  Chemikálie a roztoky

1. 2. 1  Měď, drátky.

1. 2. 2  Kyslík.

1. 2. 3  Škrob, roztok 0, 5 %.

1. 2. 4  Jod, roztok

Do váženky se zabroušenou zátkou se naváží 6, 350 g čistého přesublimovaného jodu. Obsah váženky se rychle vysype do odměrné baňky na 1000 cm3, ve které je rozpuštěno 15 g jodidu draselného ve 30 cm3 vody. Baňka se uzavře zátkou a protřepává do rozpuštění jodu. Jod zbylý ve vážence se rozpustí v koncentrovaném roztoku jodidu draselného. Tento roztok se přidá к hlavnímu podílu a doplní vodou po značku. Titr roztoku jodu se stanoví na standardní vzorek rudy, analyzovaný obdobným způsobem.

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28264

Zdroj: www.cni.cz