Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení chromu

ČSN 44 1606

Никелевые руды. Определение содержания хрома

Nickel ores. Determination of chromium content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení chromu titrační metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží alkalickooxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny sírové a šestimocný chrom se stanoví titrací roztokem síranu železnatoamonného za potenciometrické indikace. Vanad, přítomný v roztoku, se oxiduje odměrným roztokem manganistanu draselného.

2 APARATURA

Zařízení pro potenciometrickou titraci s platinovou a nasycenou kalomelovou elektrodou.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková ρ = 1, 19 g/cm3, roztok 1 + 3.

3. 2  Kyselina sírová ρ = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 3  Peroxid vodíku, roztok 30%.

3. 4  Peroxid sodíku.

3. 5  Uhličitan sodný bezvodý.

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28265

Zdroj: www.cni.cz