Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení niklu

ČSN 441612

Никелевые руды. Определение содержания никеля

Nickel ores. Determination of nickel content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení niklu chelatometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným, z roztoku se vysráží nikl diacetyldioximem a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové se stanoví chelatometricky na murexid jako indikátor.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 1, 1 + 3

a 2 + 98.

2. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3 a roztok 1 + 1.

2. 4  Kyselina fluorovodíková, roztok 40%.

2. 5  Amoniak q = 0, 91 g/cm3.

2. 6  Disíran draselný.

2. 7  Kyselina vinná.

2. 8  Diacetyldioxim, alkoholický roztok 1%.

2. 9  Peroxid vodíku, roztok 30%.

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28271

Zdroj: www.cni.cz