Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení železa

ČSN 441613

Никелевые руды. Определение содержания железа

Nickel ores. Determination of iron content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení železa titrační metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého, dotavení nerozpustného zbytku a převedení taveniny do roztoku se železo oddělí od rušivých prvků srážením amoniakem. Sraženina hydroxidu železitého se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a železo se stanoví titrací dichromanem draselným za použití difenylaminsulfonanu sodného jako indikátoru.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 1 a 1 + 99.

2. 2  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 3  Kyselina fluorovodíková, roztok 40%.

2. 4  Peroxid vodíku, roztok 30%.

2. 5  Peroxid sodíku.

2. 6  Amoniak q = 0, 91 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 7  Uhličitan sodný bezvodý.

2. 8  Chlorid sodný.

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28272

Zdroj: www.cni.cz