Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 441/

/. 442: 543              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 18. 5. 1989

OLOVNATO-ZINKOVÉ RUDY Stanovení germania

ČSN 44 1632

Свинцовоцинковые руды. Фотометрический метод определения содержания германия

Lead-zinc ores. Photometric method of determination of germanium

Tato norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje stanovení germania metodou fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Po kyselinovém rozkladu vzorku se germanium oddělí destilací v azeotropické směsi kyseliny chlorovodíkové a stanoví se fotometricky s fenylfluoronem.

2 APARATURA

Spektrofotometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 1,

3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 6.

3. 4  Kyselina fosforečná q = 1, 70 g/cm3.

3. 5  Fenolftalein, roztok.

3. 6  Disiřičitan sodný (Na2S2O5), roztok 5%.

3. 7  Hydroxid sodný, roztok с (NaOH) = 12 mol. 1-.

3. 8  Fenylfluoron, alkoholický roztok 0, 03% s přídavkem 5 cm3 roztoku kyseliny sírové 1 + 6.

3. 9  Želatina, roztok 0, 5%, čerstvě připravený.

3. 10  Základní roztok germania

0, 072 g nejčistšího oxidu germaničitého se rozpustí v minimálním množství čerstvě připraveného roztoku hydroxidu sodného a převede se destilovanou vodou do odměrné baňky na 50 cm3. Po zředění objemu asi na 45 cm3 se přidá kapka alkoholického roztoku fenolftaleinu a neutralizuje

Nahrazuje ČSN 44 1654 z 29. 11. 1973 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 6. 1990

28288

Zdroj: www.cni.cz