Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 497.

. 2: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

ANTIMONOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení zinku

ČSN 44 1650

Сурьмяные руды и концентраты. Атомно-абсорбционный метод определения содержания цинка

Antimony ores and concentrates. Atomic absorption method of determination of zinc

Tato norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení zinku metodou atomové absorpční spektrometrie.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v chlorovodíkovém prostředí změří atomová absorpce zinku v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 213, 9 nm.

2 APARATURA

Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 1, 1 + 3 a 1 + 4.

3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

3. 3  Kyselina chloristá*) q = 1, 68 g/cm3.

*) Při práci s kyselinou chloristou je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, zejména je třeba mít digestoř vyzděnou šamotem nebo obloženou obkládačkami se splachovacím odtahem. Dehydratovaná kyselina chloristá může nárazem nebo stykem s organickými sloučeninami explodovat.

Nahrazuje ČSN 44 1641 z 30. 5. 1974 - viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1990

28298

Zdroj: www.cni.cz