Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 497

. 2: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

ANTIMONOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení rtuti

ČSN 44 1653

Сурьмяные руды и концентраты. Фотометрический метод определения содержания ртути

Antimony ores and concentrates. Photometric method of determination of mercury

Tato norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení rtuti metodou fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, rtuť se oddělí destilací jako chlorid rtuťnatý v prostředí kyseliny chlorovodíkové a sírové a stanoví v destilátu fotometricky s dithizonem.

2 APARATURA

Spektrofotometr s příslušenstvím

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q= 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 1.

3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 4  Amoniak q = 0, 91 g/cm3 a roztoky 1 + 3 a 1 + 5.

3. 5  Disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), roztok c(EDTA) = 0, 25 mol. 1-1.

3. 6  Octan sodný, roztok c(CH3COONa) = 1 mol. 1-1.

Nahrazuje ČSN 44 1641 z 30. 5. 1974 - viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1990

28301

Zdroj: www.cni.cz