Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 497.

. 2: 543        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

ANTIMONOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení zlata a stříbra

ČSN 44 1657

Сурьмяные руды и концентраты. Определение содержания золота и серебра

Antimony ores and concentrates. Determination of gold and silver

Tato norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení zlata metodou dokimastickou a stanovení stříbra metodou atomové absorpční spektrometrie.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701 Rudy a koncentráty neželezných kovů. Všeobecné údaje k metodám chemického rozboru (odpovídá ST SEV 314-86).

1 STANOVENÍ ZLATA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se vytaví s oxidem olovnatým za přítomnosti oxidačních a struskotvorných přísad. Drahé kovy přejdou do regulu, který se přestruskuje s tetraboritanem sodným za přídavku zrněného olova. Regulus se zbaví strusky a na odháněcí kupelce se odežene olovo. Na kupelce zůstane zrnko drahých kovů, po rozpuštění v kyselině dusičné se zlato stanoví vážkově, při obsazích nižších než 10 g/t fotometricky.

1. 2  Aparatura

1. 2. 1  Muflová pec zaručující teplotu ohřevu 1000 °C.

1. 2. 2  Kelímková pec zaručující teplotu ohřevu 1100 °C.

1. 2. 3  Šamotové kelímky kuželové obsahu 500 cm3.

1. 2. 4  Magnezitové kupelky (vnější průměr 35 až 38 mm, vnitřní 28 až 30 mm, hloubka 11 mm).

1. 2. 5  Porcelánové kelímky úzké, glazované obsahu 10 až 20 cm3.

Nahrazuje ČSN 44 1641 z 30. 5. 1974 - viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1990

28305

Zdroj: www.cni.cz