Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 497.

. 2: 543        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

ANTIMONOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení telluru

ČSN 44 1659

Сурьмяные руды и концентраты. Фотометрический метод определения теллура

Antimony ores and concentrates. Photometric determination of tellurium

Tato norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení telluru metodou fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Po kyselinovém rozkladu vzorku se tellur oddělí od rušivých prvků redukcí na kov za použití selenu jako kolektoru. Po rozpuštění v kyselině bromovodíkové se tellur stanoví fotometricky s bismutonem.

2 APARATURA

Spektrometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1   Kyselina chlorovodíková ρ = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 9.

3. 2  Kyselina dusičná ρ = 1, 40 g/cm3.

3. 3   Kyselina sírová ρ = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 4  kyselina bromovodíková ρ = 1, 38 g/cm3.

3. 5   Amoniak ρ = 0, 91 g/cm3, roztok 1 + 1.

Účinnost od: 1. 4. 1990

28307

Zdroj: www.cni.cz