Zdroj: www.cni.cz

MDT 549. 355. 1: 543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 17. 5. 1988

CHEMICKÝ ROZBOR TETRAEDRITU Stanovení vlhkosti

ČSN 44 1681

Химический анализ тетраэдритов. Определение содержания влаги

Chemical analysis of tetraedrite. Determination of moisture

Tato norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení vody metodou titrační.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Stanovení obsahu vody titrací Fischerovým činidlem je založeno na reakci vody s jodem v redukčním prostředí oxidu siřičitého. Reakce probíhá v prostředí methylalkoholu a pyridinu, bod ekvivalence je indikován tzv. "dead stop" metodou.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Methylalkohol, vysušený nad přežíhaným síranem měďnatým a několikrát předestilovaný.

2. 2 Fischerovo činidlo

63 g jodu se rozpustí ve 100 cm3 bezvodého pyridinu, ochladí se ledem a uvádí se oxid siřičitý tak dlouho, až hmotnost roztoku vzroste o 32, 5 g. Doplní se bezvodým methylalkoholem na 500 cm3, roztok se promíchá a nechá stát 24 h. Činidlo se uchovává v láhvi s automatickou byretou opatřenou uzávěry, které zabraňují vnikání vzdušné vlhkosti. Faktor odměrného činidla se stanoví titrací známého množství vody v několikrát předestilovaném methylalkoholu s definovaným obsahem vody.

Nahrazuje viz DODATEK

Účinnost od: 1. 6. 1989

28323

Zdroj: www.cni.cz