Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 43: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 11. 4. 1988

MĚDĚNÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení manganu

ČSN 441744

Руды и концентраты медные. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания марганца

Copper ores and concentrates. Determination of manganese. Photometric and atomic absorption methods

Tato norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody

fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0, 1 do 2 % atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek manganu od 0, 02 do 6 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 FOTOMETRICKÁ METODA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou, přítomný mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví se fotometricky.

1. 2  Aparatura

Spektrofotometr s příslušenstvím.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková ρ = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 3 a 1 %.

1. 3. 2  Kyselina dusičná ρ = 1, 40 g/cm3.

1. 3. 3  Kyselina sírová ρ = 1, 84 g/cm3 a roztok 1 + 1.

1. 3. 4  Kyselina fosforečná ρ = 1, 70 g/cm3.

Nahrazuje ČSN 44 1670 z 11. 8. 1971 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28364

Zdroj: www.cni.cz