Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 43: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 11. 4. 1988

MĚDĚNÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení rtutí

ČSN 441746

Руды и концентраты медные. Фотометрические методы определения содержания ртути

Copper ores and concentrates. Photometric determination of mercury

Tato norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje stanovení rtuti metodou fotometrickou

s diethyldithiokarbamidanem měďnatým - pro hmotnostní zlomek rtuti od 0, 02 do 0, 1 %

s dithizonem - pro hmotnostní zlomek rtuti od 0, 005 do 0, 02 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 FOTOMETRICKÁ METODA

(pro hmotnostní zlomek rtuti od 0, 02 do 0, 1 %)

1. 1  Podstata metody

Po kyselinovém rozkladu vzorku se rtuť oddělí destilací jako chlorid rtuťnatý z prostředí kyseliny chlorovodíkové a sírové. V destilátu se stanoví rtuť fotometricky s diethyldithiokarbamidanem měďnatým.

1. 2  Aparatura

Spektrofotometr s příslušenstvím.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 1.

1. 3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

1. 3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3 a roztok 1 + 1.

1. 3. 4  Amoniak q = 0, 91 g/cm3, roztok 1 + 1.

1. 3. 5  Kyselina octová, roztok c(CH3COOH) = 1 mol. 1-1.

Nahrazuje ČSN 44 1670 z 11. 8. 1971 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28366

Zdroj: www.cni.cz