Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 43: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 11. 4. 1988

MĚDĚNÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení telluru

ČSN 441747

Руды и концентраты медные. Фотометрический метод определения содержания теллура

Copper ores nad concentrates. Photometric determination of tellurium

Tato norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje stanovení telluru metodou fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Po rozkladu vzorku kyselinami se tellur oddělí od rušivých prvků redukcí na kov za použití selenu jako kolektoru. Po rozpuštění v kyselině bromovodíkové se tellur stanoví fotometricky s bismutonem.

2 APARATURA

Spektrofotometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1+9.

3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 4  Kyselina bromovodíková q = 1, 38 g/cm3.

3. 5  Amoniak q = 0, 91 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 6  Disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) roztok 10 %.

3. 7  Chlorid cínatý, roztok 50 %.

3. 8  Peroxid vodíku, roztok 30 %.

Nahrazuje ČSN 44 1670 z 11. 8. 1971 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28367

Zdroj: www.cni.cz