Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 43: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 11. 4. 1988

MĚDĚNÉ RUDY A KONCENTRÁTY

Stanoveni zinku

ČSN 44 1753

Руды и концентраты медные. Комшгексонометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания цинка

Copper ores and concentrates. Determination of zinc. Chelatometric and atonnc absorption methods

Tato norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení zinku metody

chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek zinku nad 1 % atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek zinku do 1 %

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 CHELATOMETRICKÁ METODA

1. 1  Podstata metody

Po rozkladu vzorku kyselinami se rušivé prvky oddělí jako hydroxidy, olovo se odstraní ve formě síranu a měď srážením thiosíranem sodným. Zinek se titruje odměrným roztokem EDTA při pH 5, 6 až 5, 8 na xylenolovou oranž jako indikátor.

1. 2  Chemikálie a roztoky

1. 2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 1.

1. 2. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

1. 2. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztoky 1 + 1 a 3 + 100.

1. 2. 4  Kyselina chloristá*) q = 1, 68 g/cm3.

*) Při práci s kyselinou chloristou je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, zejména je třeba mít digestoř vyzděnou šamotem nebo obloženou obkládačkami, se splachovacím odtahem. Dehydratovaná kyselina chloristá může nárazem nebo stykem s organickými sloučeninami explodovat.

Nahrazuje ČSN 44 1670 z 11. 8. 1971 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28373

Zdroj: www.cni.cz