Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 445: 543         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 14. 3. 1988

OLOVĚNÉ KONCENTRÁTY Stanovení antimonu

ČSN 44 1769

Концентраты свинцовые. Фотометрический, полярографический и атомно-абсорбционный методы определения суръмы

Lead concentrates.

Determination of antimony. Photometric, Polarographic and atomic absorption methods

Tato norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody

fotometrickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0, 01 do 0, 5 %

polarografickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0, 3 do 5 %

atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 FOTOMETRICKÁ METODA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se rozloží kyselinami a antimon se stanoví fotometrickou metodou založenou na reakci aniontu (SbCl6) - s krystalovou violetí za tvorby komplexní sloučeniny extrahovatelné trichlorethylenem z prostředí kyseliny chlorovodíkové.

1. 2  Aparatura

Spektrofotometr s příslušenstvím.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3, roztok с(НС1)= 8 mol. 1-1.

1. 3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

Nahrazuje ČSN 44 1656 z 23. 7. 1969 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28384

Zdroj: www.cni.cz