Zdroj: www.cni.cz

MDT 622. 284. 5             ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 11. 4. 1988

Individuální porubní výztuž

DŮLNÍ STOJKY HYDRAULICKÉ Zkoušení

ČSN 44 4440

JK 492 512

Индивидуальная забойная крепь. Стойки призабойные гидравлические. Испытания.

Individual face supports. Hydraulic props. Testing.

Tato norma platí pro provádění výrobních a kontrolních zkoušek nově vyrobených i opravených typů (po generální opravě) důlních stojek hydraulických individuální porubní výztuže podle ČSN 44 4430, vyvinutých po dni účinnosti normy.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.   Výklad základních názvů obsahuje ČSN 44 4430.

2.   Výrobní zkouška - zkouška každého výrobku sériové výroby, nového nebo opraveného (po generální opravě), prováděná po skončení výrobního procesu. Účelem zkoušky je kontrola souladu vybraných parametrů s hodnotami stanovenými v technických normách a technické dokumentaci.

3.   Kontrolní zkouška - zkouška vzorků odebraných ze série nově vyrobených nebo opravených výrobků (po generální opravě) periodicky prováděná v termínech předem stanovených. Účelem zkoušky je kontrola souladu parametrů s hodnotami stanovenými v technických normách a technické dokumentaci.

4.   Uzavírací tlak pv - tlak ve stojce, při kterém uzavře pojistný ventil průtok pracovní kapaliny (po předchozím vypuštění přebytečného množství v průběhu doby jeho otevření). Udává se v MPa.

5 až 10 na doplňky.

II. ZKOUŠENÍ Všeobecně

11. Výrobní zkoušky musí být prováděny s každým nově sériově vyrobeným nebo opraveným výrobkem po generální opravě.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1989

28467

Zdroj: www.cni.cz