Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.9-72:003.6

Leden 1993

Obráběcí stroje
PROVEDENÍ NÁVODU K MAZÁNÍ

ČSN
ISO 5169

20 0053

 

 

 

Machine tools. Presentation of lubrication instructions

Machines-outils. Présentation des instructions pour la lubrication

Werkzeugmaschinen. Anführung der Instruktionen für Schmierung

 

Tato norma obsahuje ISO 5169:1977

 

Národní předmluva

 

V ISO 5169:1977 uvedený odkaz na ISO/TR 3498:1974 byl změněn na revidovanou ISO/TR 3498:1986.

 

Citované normy

ISO 369, dosud nezavedena

ISO/TR 3498:86, dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ON 20 0053 z 8. 3. 1982.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQ/stroje na obrábění materiálu, CYS.UK/mazání, LBM.HE/pokyny pro použití

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění Praha, IČO 009 628, Ing. Vladimír Baťka

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28501


Strana 2

OBRÁBĚCÍ STROJE

ISO 5169

PROVEDENÍ NÁVODU K MAZÁNÍ

První vydání

1977-05-01


 

MDT  621.9-72:003.6

 

Deskriptory: machine tools, lubrication, instructions, name plate.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních společností (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO může být členem technické komise, o jejíž činnost se zajímá. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní a nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se předkládají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma ISO 5169 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům v březnu 1976.

 

Norma byla schválena členy těchto zemí:

Rakousko                      Itálie                        Jihoafrická republika

Belgie                        Japonsko                      Španělsko

Chile                         Mexiko                        Švédsko

Československo                Nizozemsko                    Švýcarsko

Německo                       Filipíny                      Turecko

Maďarsko                      Polsko                        Velká Británie

Indie                         Rumunsko                      USA

 

Nesouhlas z technických důvodů s tímto dokumentem vyslovil člen následující země:

                                                            Francie

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma je směrnicí pro výrobce i uživatele obráběcích strojů o provedení a obsahu návodu k mazání.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz