Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.9-112

Leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu
obráběcích strojů
HNACÍ PERA A PŘÍRUBY
PRO PŘIPOJENÍ
VÍCEVŘETENOVÝCH HLAV

ČSN
ISO 3476

20 4691

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Tenon drive and flanges for mounting multi-spindle heads

Eléments standard pour la construction des machines-outils. Entraînement par tenon et brides de fixation de têtes multibroches

Modulareinheiten (Austauschteile) für den Werkzeugmaschinenbau. Zapfenaufnahme und Anschlussflansche für Mehrfachspindelköpfe

 

Tato norma obsahuje ISO 3476:1975.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3590, zavedena v ČSN ISO 3590 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 20 4691 ze 7. 4. 1976.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQF/stroje na obrábění materiálu, NTJ.GG/hlavy vřeten, NKT/NKU/ příruby, NWV.LL/pera (na hřídel), PQX/součásti obráběcích strojů, ATC.LE/zaměnitelnost, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Oborové normalizační středisko a. s. TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28504


Strana 2

STAVEBNICOVÉ UZLY PRO STAVBU

ISO 3476

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

První vydání

HNACÍ PERA A PŘÍRUBY

1975-07-01

PRO PŘIPOJENÍ VÍCEVŘETENOVÝCH HLAV


 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, modular structures, modules, multi-spindle heads, mounting flanges, dimensional coordination.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 3476 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v červnu 1974.

 

Normu schválily následující členské státy:

Austrálie                       Maďarsko                      Španělsko

Rakousko                        Indie                         Švédsko

Belgie                          Itálie                        Thajsko

Brazílie                        Japonsko                      Turecko

Československo                  Mexiko                        Spojené království

Egypt                           Polsko                        SSSR

Francie                         Rumunsko                      Jugoslávie

Německo                         J. Afrika

 

Žádný člen nevyjádřil s dokumentem nesouhlas.


Strana 3

1 Předmět  normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry per a přírub pro montáž vícevřetenových hlav na stavebnicových uzlech jako jsou:

- vřeteníky s výsuvnou pinolou

- vřeteníky s výsuvnou pinolou s nastavitelným posunutím pro výměnu nástroje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz