Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.9-112

Leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu
obráběcích strojů
KONZOLY

ČSN
ISO 3610

20 4708

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Support brackets

Éléments standard pour la construction des machines-outils. Consoles

Modulareinheiten (Austauschteile) für den Werkzeugmaschinenbau. Knietyp-Einheiten

 

Tato norma obsahuje ISO 3610:1976.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2562, zavedena v ČSN ISO 2562 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Posuvové jednotky

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 20 4708 z 7. 4. 1976.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskritoru: PQF/stroje na obrábění materiálu, RIY.RN/konzoly, PQX/součásti obráběcích strojů, ATC.LE/zaměnitelnost, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Oborové normalizační středisko a. s. TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
28506


Strana 2

STAVEBNICOVÉ UZLY PRO STAVBU

ISO 3610

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

První vydání

KONZOLY

1976-09-01


 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, modular structures, modules, brackets, specifications, dimensions, dimensional tolerances.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO).

Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět pro který byla vytovřena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 3610 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v lednu 1975.

Normu schválily následující členské státy:

 

Austrálie        Indie       Švédsko

Rakousko         Izrael      Švýcarsko

Belgie           Itálie      Turecko

Bulharsko        Mexiko      Spojené království

Československo   Polsko      USA

Francie          Rumunsko    Jugoslávie

Německo          J. Afrika

Maďarsko         Španělsko

 

Normu z technických důvodů neschválilo:

Japonsko

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vztahující se k zaměnitelnosti podpěrných konzol používaných u speciálních obráběcích strojů ze stavebnicových uzlů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz