Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 62-234

Leden 1993

KULIČKOVÉ ŠROUBY
Část 2:
Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání
Metrická řada

ČSN
ISO 3408-2

20 5710

 

 

 

Ball screws. Part 2: Nominal diameters and nominal leads. Metric series

Vis à billes. Partie 2: Diamètres et pas hélicoïdaux, nominaux. Serie métrique

Kugelrollgewinde. Teil 2: Nenndurchmesser und Nennsteigungen. Metrische Reihe

 

Tato norma obsahuje ISO 3408-2:1991.

 

Národní předmluva

Oproti předcházející normě ISO 3408:1975 nejsou v této normě uvedeny rozměry v palcích.

 

Citované normy

ISO 3408-1, dosud nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

BS 6101/5 Machine tool ball screws. Specification for nominal diameters and nominal leads (eqv ISO 3408-2)

(Kuličkové šrouby. Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání - eqv ISO 3408-2)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 20 5710 z 10. 6. 1982.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQX.LF/kuličkové šrouby, NWC.BB/metrické závity ISO, ATB.XO/ rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Oborové normalizační středisko a. s. TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovmík Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28510


Strana 2

KULIČKOVÉ ŠROUBY

ISO 3408-2

Část 2: Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání.

První vydání

Metrická řada

1991-06-01


 

MDT  62-234

Deskriptory: fasteners, screws, ball screws, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3408-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje.

 

Toto první vydání ISO 3408-2 ruší a nahrazuje ISO 3408:1975, ve kterém jsou doplněna jmenovitá stoupání 1 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm a ze kterého je vypuštěna palcová řada jmenovitých průměrů a základních stoupání.

 

ISO 3408 bude sestávat z následujících částí pod obecným názvem Kuličkové šrouby:

 

- Část 1: Názvosloví a označení

- Část 2: Jmenovité průměry a jmenovitá stoupání - Metrická řada

- Část 3: Přejímací podmínky a přejímací zkoušky

- Část 4: Axiální tuhost kuličkového šroubu

- Část 5: Přiřazení statického a dynamického zatížení a provozní trvanlivost

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 3408 určuje jmenovité průměry a jmenovitá stoupání kuličkových šroubů metrické řady. Také udává přednostní kombinace jmenovitého průměru a jmenovitého stoupání a celkový přehled, který zahrnuje doplňkové kombinace pro použití, je-li nutné se odchýlit od přednostních kombinací.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz