Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 623.4.03:531

Leden 1993

Zbraně pro civilní potřebu
KONTROLNÍ REFERENČNÍ MĚŘIDLA
NÁBOJOVÝCH KOMOR
RUČNÍCH PALNÝCH ZBRANÍ

ČSN 39 5061


 

 

 

Civil arms. Reference gauge for checking of small arms cartridge chambers.

Contrôle de sécurité. Calibre verificateur pour contrôle de la chambre des armes à feu portatives.

Zivilwaffen. Kontroll-Referenzkaliber der Patronenlager bei Handschiesswaffen.

 

Tato norma obsahuje usnesení C. I. P. z XX. plenárního zasedání.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 39 5002 Civilní střelné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 39 5021 Rozměry brokových nábojových komor

ČSN 39 5022 Lovecké zbraně. Minimální rozměry nábojových komor pro kulové náboje

 

Změny proti předchozí normě

Norma byly upravena podle podkladů C. I. P. a byly zapracovány údaje z těchto mezinárodních dokumentů.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: OD/zbraně, ODF/ruční zbraně, XWW.T/lovecké potřeby, BCB.C/měřidla, kalibry, BBE/referenční objekty, AL/konstrukce, AF/kontrola

 

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, pobočka Praha, IČO 001 490, Ing. Zdeněk Štěpánek, Ivana Petrašová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: ing. Jan Dvořák

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví rozměry kontrolních referenčních měřidel nábojových komor civilních ručních palných zbraní. Je určena pro potřeby konstruktérů a kontrolních orgánů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz