Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.791.14:614.8

Február 1993

Zváranie
BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA PRE
TRECIE ZVÁRANIE KOVOV

ČSN 05 0661


 

 

 

Welding Safety measures for friction welding

Le soudage Les prescriptions de sécurité pour le soudage par frottement

Schweißen Sicherheitsvorschriften für Reibschweißen

 

V  tejto norme sú podľa § 3 Zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách záväzné  v rozsahu pôsobnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základe ich požiadaviek  tieto kapitoly:

 

1X1.gif

 

Predhovor

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz