Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.9-112

Únor 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu
obráběcích strojů
VŘETENÍKY

ČSN
ISO 3590

20 4616

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Spindle units

Éléments standard pour la construction des machines-outils. Unités de broche d'usinage

Modulareinheiten (Austauschteile) für den Werkzeugmaschinenbau. Spindeleinheiten (Spindelstöcke)

 

Tato norma obsahuje ISO 3590:1976.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 297, dosud nezavedena

ISO 702/I, zavedena v ČSN ISO 702/I Obráběcí stroje. Konce vřeten s přírubou. Rozměry pro vyměnitelnost. Část I: Typ A

ISO 702/II, zavedena v ČSN ISO 702/II Obrábacie stroje. Konce vretien s prírubou. Rozmery pre vymenitelnosť. Část II: Typ Camlock

ISO 702/III, zavedena v ČSN ISO 702/III Obráběcí stroje. Konce vřeten s přírubou. Rozměry pro vyměnitelnost. Část III: Bajonetový typ

ISO 2905,  zavedena v ČSN ISO 2905 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konce vřeten a stavitelné vložky pro vícevřetenové hlavy

ISO 3476,  zavedena v ČSN ISO 3476 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací pera a příruby pro připojení vícevřetenových hlav

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 20 4616, ON 20 4617 a ON 20 4619 z 10. 6. 1982.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQF/stroje na obrábění materiálu, NTJ.G/vřetena, AUB/součásti, PQX/součásti obráběcích strojů, ATC.LE/zaměnitelnost, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Oborové normalizační středisko a. s. TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28550


Strana 2

STAVEBNICOVÉ UZLY PRO STAVBU

ISO 3590

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

První vydání

VŘETENÍKY

1976-04-15


 

MDT 621.9-112

Deskriptory: machine tools, metalworking machinery, dimensions, modular units, spindles, multi-spindle heads, specifications, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 3590 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v listopadu 1974.

 

Normu schválily následující členské státy:

Austrálie                         Maďarsko                       Švédsko

Rakousko                          Itálie                         Švýcarsko

Belgie                            Mexiko                         Turecko

Bulharsko                         Polsko                         Spojené království

Československo                    Rumunsko                       SSSR

Francie                           J. Afrika                      Jugoslávie

Německo                           Španělsko

 

Normu z technických důvodů neschválily:

                                  Japonsko

                                  USA

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vztahující se k zaměnitelnosti následujících typů vřeteníků používaných u speciálních strojů sestavených ze stavebnicových uzlů:

- Vřeteníky vrtací s výsuvnou pinolou (článek 4);

- Vřeteníky vrtací s výsuvnou pinolou s nastavitelným posunutím pro výměnu nástroje (článek 5);

- Vřeteníky vrtací (článek 6);

- Vřeteníky frézovací (článek 7);

- Vřeteníky čelně obráběcí a vyvrtávací (článek 8).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz