Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.9-112

Únor 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích
strojů
KONCE VŘETEN
A STAVITELNÉ VLOŽKY
PRO VÍCEVŘETENOVÉ HLAVY

ČSN
ISO 2905

20 4690

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Spindle noses and adjustable adaptors for multi-spindle heads

Éléments standard pour la construction des machines-outils. Nez de broches et douilles de réglage pour têtes multibroches

Modulareinheiten (Austauschteile) für den Werkzeugmaschinenbau. Spindelbuchsen und verstellbare Adapter für Mehrspindelköpfe

 

Tato norma obsahuje ISO 2905:1985.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 296, dosud nezavedena

ISO 2901, dosud nezavedena

ISO 2903, dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 20 4690, ON 20 4695 a ON 20 4698 ze 7. 4. 1976.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskritoru: PQF/stroje na obrábění materiálu, NTJ.G/vřetena, NTJ.GG/hlavy vřeten, PQX/součásti obráběcích strojů, ATC.LE/zaměnitelnost, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Oborové normalizační středisko a. s. TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28551


Strana 2

STAVEBNICOVÉ UZLY PRO STAVBU

ISO 2905

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ.

Druhé vydání

KONCE VŘETEN A STAVITELNÉ VLOŽKY

1985-12-01

PRO VÍCEVŘETENOVÉ HLAVY


 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, modular structures, spindles, adaptors, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO).

Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět pro který byla vytovřena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Jsou schváleny v souladu s postupy ISO, které vyžadují souhlas nejméně 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2905 byla připravena technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje.

ISO 2905 byla prvně vydána v roce 1974. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání první u něhož byla tolerance vnějšího průměru d stavitelných vložek technicky revidována.

Je třeba, aby se uživatelé uvědomili, že veškeré mezinárodní normy podléhají občasným revizím a že veškeré odkazy zde uvedené, týkající se kterékoliv mezinárodní normy, se vztahují na poslední vydání pokud není uvedeno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry konců vřeten pro použití se stavitelnými vložkami a rychlovýměnnými vložkami ve vícevřetenových hlavách.

Stanovuje požadavky na tři typy stavitelných vložek pro vrtáky, výstružníky a zarovnávací frézy s kuželovou stopkou, používané ve vícevřetenových hlavách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz