Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.35-14

Leden 1993

SLITINA MĚDI NA ODLITKY 42 3123
CuSn12

ČSN 42 3123


 

 

 

Copper alloy for castings CuSn12

Alliage de cuivre moulé CuSn12

Kupfer-Gusslegierung CuSn12

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 03 8203 Klasifikace korozní agresivity atmosféry

ČSN 42 1330 Odlitky ze slitin mědi. Technické dodací předpisy

ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovů

ČSN 42 1381 Měď a slitiny mědi v houskách. Technické dodací předpisy

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 1705 Kupfer-Zinn und Kupfer-Zinn-Zink-Gusslegierungen

(Slitiny měď-cín a měď-cín-zinek na odlitky)

NF A 53-707 Pièces moulées en bronze et bronze au plomb

(Odlitky z bronzu a olověného bronzu)

BS 1400 Copper alloy ingots and copper and copper alloy castings

(Housky ze slitin a mědi a odlitky z mědi a slitin mědi)

ASTM B-584 Copper alloy sand castings for general aplications

(Odlitky ze slitin mědi lité do písku pro všeobecné použití)

SIS 14 5465 Tennbrons 54 65

(Cínový bronz 54 65)

 

Porovnání se zahraničními normami

Slitina CuSn12 odpovídá slitině značky CuSn12 podle DIN 1705, slitině značky CuPbSnZn5 podle NF A 53-707, slitině značky LG 2 podle BS 1400, slitině značky C 836 00 podle ASTM B-584 a slitině 54 65 podle SIS 14 5465.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 3135 z 5. 1. 1979.

 

Změny proti předchozí normě

Norma uvedena do souladu se současnými požadavky na stavbu a členění, doplněny obdobné zahraniční normy a porovnání.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 3123 z 5. 1. 1979.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
28588


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma uvedena do souladu se současnými požadavky na stavbu a členění, doplněny obdobné zahraniční normy a porovnání.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: UFO/slitiny obsahující měď, UVF.O/odlitky, DLF.D/měď, DLX.L/ cín, BQB.E/chemické složení, CY/fyzikální vlastnosti materiálu, BLH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu Praha, úsek slévárenského výzkumu Brno, IČO 002 348 -

Ing. Lumír Forýtek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Milan Skoták

 

Předmět normy

Tato norma stanoví chemické složení, mechanické, technologické a fyzikální vlastnosti slitiny mědi na odlitky 42 3123 CuSn 12.

Norma obsahuje informativní přílohu.


Strana 3
3X1.gif


-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz