Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.62.001.4:536.662

18.07.1980

Tuhá paliva
STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA
A VÝPOČET VÝHŘEVNOSTI

ČSN 44 1352*
ST SEV 1463-78

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Solid fuels. Determination ofcalorifie vulues

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 1463-78 Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti (viz str. 3 až 20) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 20) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení (ST SEV 752-77)

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce pro přepočet výsledků rozborů na různé stavy paliva (ST SEV 750-77)

ČSN 44 1377 Tuhá paliva. Stanovení obsahu vody (ST SEV 751-77)

ČSN 44 1378 Tuhá paliva. Stanovení obsahu popela (ST SEV 1461-78)

ČSN 44 1379 Stanovení obsahu veškeré síry v uhlí

 

Vypracování normy

Schválení ST RVHP 1463-78 doporučilo federální ministerstvo paliv a energetiky.

Zpracovatel: Ústav pro výzkum a využití paliv, oborové normalizační středisko, Praha 9 - Běchovice

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. J. Resler, CSc.


ČSN 44 1352
z 25.11.1966

Účinnost od:
01.12.1981

28592-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz