Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

43.040.50

Březen 1993

Nákladní automobily. Kulové čepy řízení

ČSN ISO 7803


30 3305

 

 

 

Commercial road vehicles - Steering ball joints

Véhicules routiers utilitaires - Rotules de direction

Lastkraftwagen - Lenkkugelbolzen

 

Tato norma obsahuje ISO 7803:1987.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 30 3304 Kulové čepy řízení. Technické předpisy

 

ČSN 30 3341 Kulové čepy řízení. Rozměry

 

Obdobné mezinárodní normy

 

ISO 7803:1987 Commercial road vehicles - Steering ball joints (Silniční vozidla. Kulový čep řízení)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QBV/dopravní prostředky, QD/silniční vozidla, QBL/nákladní doprava, QM/QN/součásti vozidel, QME/řízení, MCV.R/prvky řízení (ovládání), NTH.T/kulové spojovací články, NXB.B/čepové spoje, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TATRA, kombinát Kopřivnice, IČO 229 865, J. Balcárek

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Hana Floriánová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28613


Strana 2

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

KULOVÉ ČEPY ŘÍZENÍ

ISO 7803


 

První vydání

1987-07-01

 

MDT 629.11.014.52:629.114.4

 

Deskriptory: road vehicles, commercial road vehicles, ball joints, dimensions, designation.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7803 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 22, Silniční vozidla.

 

Uživatelé by měli dávat pozor na skutečnost, že všechny mezinárodní normy se během doby revidují a že jakýkoliv odkaz na jinou mezinárodní normu se vztahuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje hlavní rozměry kulových čepů řízení nákladních automobilů. Kulový čep je považován za jeden kus včetně pouzdra. Tato mezinárodní norma platí pro úplné kulové čepy (tj. pro sestavu čep-pouzdro).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz