Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.3:539:56

Duben 1993

MĚĎ
Zkouška vodíkové křehkosti

ČSN
ISO 2626

42 0423

 

 

 

Copper. Hydrogen embrittlement test

Cuivre. Mise en evidence de la fragilisation Méthode par chauffage dans une atmosphère contenant de l'hydrogène

Kupfer. Prüfung der Beständigkeit gegen Wasserstoff versprödung

 

Tato norma obsahuje ISO 2626:1973.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO/R 398 nezavedena, nahrazena ISO 7438:1985 zavedena v ČSN ISO 7438 Kovové materiály. Zkouška lámavosti

ISO 2625 nezavedena, nahrazena ISO 7799:1985 zavedena v ČSN ISO 7799 Kovové materiály. Zkouška střídavým ohybem plechů a pásů o tloušťce 3 mm a menší a ISO 7801:1984 zavedena v ČSN ISO 7801 Kovové materiály. Zkouška střídavým ohybem drátů

 

Další souvisící normy

ČSN 42 0306 Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 2626:1973 Copper-Hydrogen embrittlement test (Měď. Zkouška vodíkové křehkosti)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 42 0423 z 25. 6. 1978 v celém rozsahu.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kôd deskriptoru/znění deskriptoru: DLF.D/měď, DJH.H/vodík, CYI.H/křehkost, COD.F/lámavost, BL/ BY/zkoušení, BNF.O/zkoušení ohybem, BND.H/mikroskopická analýza

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - VÚK, Panenské Břežany, IČO 011 711, Ing. Vladimír Zítek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Libuše Sedláková

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28670


Strana 2

MĚĎ

lSO 2626

ZKOUŠKA VODÍKOVÉ KŘEHKOSTl

První vydáni

1973-11-15


 

MDT 669.3:539.56

 

Deskriptory: copper, tests, embrittlement, hydrogen embrittlement, bend tests.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce s zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 2626 byla připravena technickou komisí ISO/TC 26 Měď a slitiny mědi.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postup zkoušení vodíkové křehkosti dezoxidovaných a bezkyslíkatých vysoce vodivých mědí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz