Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

43.060.40

Srpen 1993

Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

ČSN ISO 7774


30 2451

 

 

 

Road vehicles. Compression ignition engines. Single fuel filters with horizontal flange and centre bolt fixing. Mounting and connecting dimensions

Véhicules routiers. Moteurs a combustion interne a  allumage par compression. Filtres a  combustible a simple étage avec bride horizontale et fixation par boulon central. Dimensions de montage et de raccordement

Straßenfahrzeuge. Kompressionszündungsmotoren. Einfach - Kraftstoffilter mit Horizontalflansh und Mittelbolzenbefestigung. Montage und Anschlußabmessungen

 

Tato norma obsahuje ISO 7774:1984

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 7310 dosud nezavedena

ISO 7311 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN ISO 7576 Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

 

Obdobné mezinárodní normy

 

ISO 7774 Road vehicles. Compression ignition engines. Single fuel filters with horizontal flange and centre bolt fixing. Mounting and connecting dimensions

(Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva s vodorovnou přírubou a osovým upevňovacím šroubem pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QD/silniční vozidla, NGK.K/vznětové motory, NGS.SD/čističe paliva, PMC/montáž, ATB.XO/rozměry, BBP.GGP/tolerance polohy

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Autobrzdy Jablonec, IČO 009228, Bedřich Sirovátka

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Hana Floriánová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28727


Strana 2

Silniční vozidla

JEDNODUCHÉ ČISTIČE PALIVA

S VODOROVNOU PŘÍRUBOU

A OSOVÝM UPEVŇOVACÍM ŠROUBEM

PRO VZNĚTOVÉ MOTORY

Montážní a připojovací rozměry

ISO 7774


 

První vydání

1984-11-15

 

MDT 621.43.038.772

 

Deskriptory: road vehicles, internal combustion engines, fuel filters, connecting dimensions, dimensions, dimensional tolerances

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7774 byla připravena technickou komisí ISO/TC 22, Silniční vozidla.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví montážní a připojovací rozměry jednoduchých čističů paliva s vodorovnou přírubou a osovým upevňovacím šroubem pro vznětové (diesel) motory.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz