Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.225:621.651:621.8.032

Září 1993

Hydraulika
HYDROGENERÁTORY A HYDROMOTORY
ROZMĚRY A IDENTIFIKAČNÍ KÓD MONTÁŽNÍCH
PŘÍRUB A KONCŮ HŘÍDELŮ
Část 2: Příruby se dvěma a čtyřmi otvory
a konce hřídelů. Metrická řada

ČSN
ISO 3019/2

11 9316

 

 

 

Hydraulic fluid power. Positive displacement pumps and motors. Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends. Part 2: Two-and four-hole flanges and shaft ends - Metric series

Transmissions hydrauliques. Pompes volumétriques et moteurs. Dimensions et code d´identification des flasques de montage et des bouts d´arbres. Partie 2: Flasques à deux et quatre trous et bouts d´arbres. Série métrique

Hydraulik. Positive Verdrängungspumpen und Motoren. Abmessungen und Kennzeichnung für Montageflansche und Wellenenden.

Teil 2:2-und 4-Loch-Flansche und Wellenenden. Metrische Reihe

 

Tato norma je překladem ISO 3019/2:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 261    dosud nezavedena

ISO 286    dosud nezavedena

ISO/R 773  dosud nezavedena

ISO/R 775  dosud nezavedena

ISO 1101   dosud nezavedena

ISO 1302   dosud nezavedena

ISO 3019-1 dosud nezavedena

ISO 3019-3 zavedena v ČSN ISO 3019/3 Hydraulika. Hydrogenerátory a hydromotory. Rozměry a identifikační kód montážních přírub a konců hřídelů. Část 3: Mnohoúhelníkové příruby (včetně kruhových)

ISO 3912   dosud nezavedena

ISO 4156   dosud nezavedena

ISO 5548   dosud nezavedena

 

Souvisící normy

ČSN 01 3137  Technické výkresy. Tolerance tvaru a polohy. Předepisování na výkresech

ČSN 01 4008  Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Průměry a rozteče

ČSN 01 4201  Základní pravidla zaměnitelnosti. Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

ČSN 01 4990  Válcové konce hřídelů

ČSN 01 4992  Kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10. Základní rozměry

ČSN 01 4952  Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: NJC/hydraulické zařízení, NJC.J/hydraulicky pracující zařízení, NJJ/NJK/čerpadla, NIL/tlaková zařízení, NJC.F/hydromotory, NKT/NKU/příruby, NTJ.C/hřídele (rotační), ATB.XO/rozměry, LBH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TECHNOMETRA,  s. p., Praha, IČO 010 570, Jiří Prošek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Richard Dušek

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28749


Strana 2

Hydraulika. HYDROGENERÁTORY A HYDROMOTORY.

ISO 301 9/2

ROZMĚRY A IDENTIFIKAČNÍ KÓD MONTÁŽNÍCH

Druhé vydání

PŘÍRUB A KONCŮ HŘÍDELŮ.

1986-08-15

Část 2: Příruby se dvěma a čtyřmi otvory a konce hřídelů.

Metrická řada


 

MDT 621.225:621.651:621.8.032

 

Deskriptory: hydraulic fluid power, hydraulic equipment, pumps, positive displacement pumps, hydraulic motors, retaining flanges, shaft ends, dimensions, designation, codes, metric system.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3019/2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 131 Tekutinové mechanismy.

 

Toto druhé vydání je technickou revizí vydání prvního (ISO 3019/2-1980), které ruší a nahrazuje.

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že všechny mezinárodní normy podléhají čas od času revizi a že jakékoliv odvolávky na jinou mezinárodní normu se týkají jejího posledního vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

V hydrostatických soustavách je energie přenášena a ovládána tlakovou kapalinou v uzavřeném obvodu. Hydrogenerátory jsou prvky určené k přeměně mechanické energie na energii kapaliny. Hydromotory jsou prvky určené k přeměně energie kapaliny na energii mechanickou.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato část ISO 3019 specifikuje rozměry a určuje identifikační kód montážních přírub rotačních hydrogenerátorů a hydromotorů těchto typů:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz