Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.14

Září 1993

OCEL 12 014

ČSN 41 2014


 

 

 

Steel 12 014.

Acier 12 014

Stahl 12 014

 

Předmluva

 

Základní citované normy

ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad

ČSN 42 0074 Oceli konstrukční třídy 10 až 17. Přehledová norma

ČSN 42 0248 Výrobky z magneticky měkké oceli 12 014. Technické dodací předpisy

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 17 405 Weichmagnetische Werkstoffe für Gleichstromrelais. Technische Lieferbedingungen (Měkké magnetické materiály pro relé na stejnosměrný proud. Technické dodací podmínky)

GOST  3836-83 Nezobrazitelný cizojazyčný text!

 

Porovnání se zahraničními normami

Ocel 12 014 dle ČSN 41 2014 odpovídá značce RFe 80 (WstNr 1.1014) a RFe 100 (WstNr 1.1013) podle DIN  17 405.

Dále odpovídá značkám 10 895, 20 895, 10 880 a 20 880 podle GOST 3836-83.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 41 2014 z 16. 12. 1976

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla redakčně přepracována, byly upraveny hodnoty magnetických vlastností (Hc, mag. stárnutí) a dány do souladu s ČSN 42 0248. Byly opraveny názvy magnetických veličin.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: UN/UP/oceli, UOR.R/oceli s nízkým obsahem uhlíku, BQB.E/chemické složení, CYI/CYJ/mechanické vlastnosti materiálu, CYD/magnetické vlastnosti materiálu, ABL/technické podmmky, LBH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÍTKOVICE, a. s., lČO 451 930 70 Ing. Rudolf Gladiš, Ing. Antonín Zámarský

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Alexandra Červená

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28776


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma je materiálovým listem oceli 12 014 - ušlechtilé, nízkouhlíkové, uklidněné magneticky měkké oceli.

 

Norma stanoví požadavky na chemické složení, mechanické a magnetické vlastnosti pro

- tyče válcované za tepla

- tlusté plechy válcované za tepla

- tyče tažené za studena

- pásy a pruhy válcované za studena

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz