Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 332: 621. 3. 064. 1. 002. 5                ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                       Listopad 1993

ZKRATOVACÍ SOUPRAVY

PRO TRAKČNÍ VEDENÍ

TRAMVAJOVÝCH

A TROLEJBUSOVÝCH DRAH

ČSN 35 9706

Short - circuit sets for tramway and trolley - bus overhead contact line Dispositifs de court - circuit pour la caténaire des lignes de tram et de trolleybus Kurzschlußesätze für die Oberleitung der Straßenbahnen und der Oberleitungsomnibusbahnen

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazná v pravomoci ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

Obsah

Strana Předmluva............................................... 1

1.         Předmět normy.......................................... 2

2.         Termíny a definice........................................ 2

3.         Technické požadavky....................................... 2

3. 1      Společná ustanovení........................................ 2

3. 2      Provedení pro tramvajové dráhy.................................. 3

3. 3      Provedení pro trolejbusové dráhy.................................. 4

4.         Zkoušení............................................. 4

5.         Objednávání, balení, doprava, skladování.............................. 5

Předmluva

Citované normy

ČSN 33 3516    Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 3112    Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

ČSN 35 9700    Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

ČSN 03 8823    Zkouška vlhkým teplem cyklická

Další souvisící normy

ČSN 34 5640 Základní zkoušky vysokým napětím

ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů

© Federální úřad pro normalizaci a měření

28859


ČSN 35 9706

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 35 9706 z 28. 5. 1973.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QEK. S/tramvaje, QDF. QD/trolejbusy, KDS. J/elektrické vedení, CLV. LV/zkratovací proudy, KE/KJ/elektrická zařízení, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení, BNR/elektrické zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: SUDOP Praha, a. s., IČO 45310009, Ing. Kremláček Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Csirik

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje podmínky pro konstrukci, provedení, zkoušky a dodávky zkratovacích souprav pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.

2

Zdroj: www.cni.cz