Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

65.060.20

Září 1992

Zemědělské stroje. Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy. Hlavní a připojovací rozměry

ČSN ISO 6880


47 1003

 

 

 

Machinery for agriculture. Trailed units of shallow tillage equipment. Main dimensions and attachment points

Matériel agricole. Unités trainées de matériel de préparation superficielle du sol. Principales dimensions et points de fixation

Einheiten der Anhängegeräte für Schälbodenbearbeitung

 

Tato norma obsahuje ISO 6880:1983.

 

Národní předmluva

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: HQ/HS/zemědělská zařízení, HQB/stroje na zpracování půdy, NXC.L/závěsné spoje, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav zemědělských strojů, Praha, IČO 010162, ing. Václav Pospíšil

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana Čížková

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
29167


Strana 2

Zemědělské stroje.

Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy.

Hlavní a připojovací rozměry

ISO 6880


 

První vydání

1983-02-01

 

MDT 631.3:629.028

 

Deskriptory: agricultural machinery, soil working equipment, couplings, dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi.

Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich vyhlášením Radou ISO jako mezinárodní normy. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6880 byla připravena technickou komisí ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory a byla připomínkována členy ISO v listopadu 1981.

 

Norma byla schválena členy těchto zemí:

 

Austrálie

Belgie

Brazílie

Bulharsko

Čína

Československo

Dánsko

Egypt

Finsko

Francie

SRN

Indie

Irák

Itálie

Jižní Korea

Mexiko

Nový Zéland

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Jihoafr. rep.

Švédsko

Švýcarsko

Turecko

V. Británie

SSSR

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s dokumentem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz