Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

65.060.20

Listopad 1992

Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní a připojovací rozměry

ČSN ISO 5680


47 1551

 

 

 

Equipment for working soil.Tines and shovels for cultivators. Main fixing dimensions

Matériel de travail du sol. Dents et socs de cultivateur. Principales dimensions de fixation

Bodenbearbeitungsgeräte.Zinken und Schare für Kultivatoren. Hauptbefestigungsmaße

 

Tato norma obsahuje ISO 5680:1979.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 5713:1990 dosud nezavedena, postupuje se přímo podle originálu normy ISO

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 5680 Equipment for working soil. Tines and shovels for cultivators. Main fixing dimensions (Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní připojovací rozměry)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 47 1551 z 3. 5. 1983.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: HQ/HS/zemědělská zařízení, HQB/stroje na zpracování půdy, HQB.F/kultivátory, HQB.BQ/radlice, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav zemědělských strojů, Praha, IČO 010162, Ing. Petr Jaroš

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření. Ing. Jana Čížková

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
29171


Strana 2

ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY

SLUPICE A OBOUSTRANNÉ RADLIČKY PRO KYPŘIČE

ZÁKLADNÍ PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

ISO 5680


 

První vydání

1979-04-01

 

MDT 631.316.022

Deskriptory: soil working equipment, agricultural machinery, cultivators, dimensions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo byt zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5680 byla připravena technickou komisí ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma se zabývá slupicemi a oboustrannými radličkami a jejich připojením.

Tato mezinárodní norma stanoví pouze základní připojovací rozměry a tudíž nemá vliv na nové konstrukce, uspořádání a použití.

Materiály a způsob výroby radliček a slupic nejsou stanoveny.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví základní připojovací rozměry pro vyměnitelné radličky konstruované pro montáž na slupice, které svým typem odpovídají typu stanovenému v této mezinárodní normě.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz