Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.798.12-18

Prosinec 1992

DOKUMENTACE
NA DŘEVĚNÉ PŘEPRAVNÍ OBALY
Jednotné zásady

ČSN 49 3306


 

 

 

Performance data for wooden containers. Common regulation

Dokumentation ïemballage ïexpedition en bois. Des principes communes

Dokumentation für hölzerne Transportverpackung. Einheitliche Grundsätze

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 0451 Technické písmo.

ČSN 01 3105 Technické výkresy. Základní požadavky

ČSN 01 3114 Technické výkresy. Čáry. Základní ustanovení.

ČSN 01 3115-19 Písmo pro technické výkresy

ČSN 01 3121 Technické výkresy. Zobrazování. Pravoúhlé promítání na několik průměten

ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

ČSN 49 0006 Názvosloví dřevěných obalů

ČSN 49 0010 Tolerance pro dřevozpracující průmysl

ČSN 49 3307 Zásady pro řešení konstrukce dřevěných beden s ližinami

ČSN 49 3320 Přepravní obaly. Bedny a bednové soubory z velkoplošných materiálů

ČSN 49 3321 Přepravní obaly. Bedny a bednové soubory hrubé a hoblované

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3110 Technické výkresy. Formáty výkresů

ČSN 01 3112 Technické výkresy. Měřítka

ČSN 49 3322 Bedny celodřevěné a z velkoplošných materiálů. Požadavky na provedení spojů ČSN 77 0050 Označování nákladů. Společná ustanovení

ČSN 77 0134 Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 49 3306 z 19. 1. 1977. Tím pozbývá platnosti ČSN 49 3306 z 19. 1. 1977 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována tak, aby byla v souladu s normami pro technická kreslení a zároveň s ČSN 01 3610 Výkresy v dřevozpracujícím průmyslu. Dodatek byl aktualizován a doplněn.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QQQ/obaly, QB/doprava, QSC.D/přepravky, QTK/dopravní kontejnery, WC/dřevo, ABL/technické podmínky, LBJ.LBR/dokumenty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, IČO 014 125, pracoviště Jablonec nad Nisou,

Ing. Dana Poláková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Klement Kukla

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
29284


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje jednotné zásady pro vypracování dokumentace na dřevěné přepravní obaly. Tyto zásady platí pro dokumentaci zpracovanou po dni účinnosti této normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz