Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 637.1.001.4

Schválena: 3.5.1984

METODY ZKOUŠENÍ MLÉKA
A TEKUTÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
Stanovení tuku

ČSN 57 0104
část 4


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Methods for testing of milk and liquid milk products. Determination of fat content.

 

Tato norma určuje metody stanovení tuku v mléce a mléčných výrobcích:

 

A. Metoda stanovení tuku gravimetricky (Röse-Gottlieb)

- s použitím Mojonnierova baňkového extraktoru

- s použitím trubicového extraktoru

 

B. Metoda stanovení tuku gravimetricky po kyselé hydrolýze (Weibull)

 

17. A. METODA STANOVENÍ TUKU GRAVIMETRICKY (RÖSE-GOTTLIEB)

 

Oblast použití

 

1. Metoda platí pro:

 

a) mléko a tekuté mléčné výrobky bez přísad

b) smetany

c) kysané mléčné výrobky bez přísad a jogurt bílý.

 

Definice

 

2. Tuk ve výrobku je zbytek po vysušení extraktu za podmínek metody.

 

Podstata metody

 

3. Extrakce amoniakálního ethanolového roztoku zkušebního vzorku diethyletherem a petroletherem, odstranění rozpouštědel destilací nebo odpařením a stanovení hmotnosti vyextrahovaných látek, rozpustných v petroletheru.


Nahrazuje: čl.42, 84, 101, 110, 114, 122
ČSN 57 0530 z 18.5.1972

Účinnost od:
1.10.1985

29528-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz