Zdroj: www.cni.cz

MDT 678. 5/. 6. 001. 4          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 4. 11. 1982

Plasty

STANOVENÍ DYNAMICKÉ VISKOZITY HÖPPLEROVÝM REOVISKOZIMETREM

ČSN 64 0349*

ST SEV 3375-81

Пластмассы. Метод определения вязкости на реовискозиметре Геплера

Plastics. Determination of viscosity by means of the Höppler-Reoviscosimeter

Touto normou se zavádí ST SEV 3375-81 Plasty. Stanovení dynamické viskozity Hopplerovým reoviskozimetrem (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DO DATE K

Souvisící čs. normy

ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích ČSN 67 3014 Stanovení viskozity

Do vypracování příslušných norem jakosti RVHP se v odvolávkách ST SEV 3375-81 použije v ČSSR údajů uvedených v čs. normách jakosti.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3375-81 doporučilo ministerstvo průmyslu ČSR. Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, Pardubice - Ing. Jiří Tamchyna

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Oldřich Čermák

Účinnost od: 1. 1. 1984

29780

Zdroj: www.cni.cz