Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 661.1.001.4

Schválena: 7.5.1991

Chemické produkty
STANOVENÍ pH VODNÝCH ROZTOKŮ
ELEKTROMETRICKOU METODOU

ČSN 65 0313


 

 

 

Chemical products Method for determination of pH of aqueous solutions electrometric method

 

1 DEFINICE

 

Hodnota pH je záporná hodnota dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů v roztoku

 

1Z1.gif

 

2 PODSTATA ZKOUŠKY

 

Stanovení pH roztoku spočívá v měření elektromotorického napětí galvanického článku tvořeného indikační a referentní elektrodou v prostředí vodného roztoku vzorku při stanovené teplotě.

 

3 ZAŘÍZENÍ, CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

 

3.1 pH-metr se vstupním elektrickým odporem nejméně 5.1010 W opatřený termoregulátorem (nebo kompensátorem), zabezpečující měření hodnoty pH v rozmezí od 0 do 14 a chybou měření 0,05 jednotek pH.

 

3.2 Elektrody

 

3.2.1 Skleněná elektroda (indikační). Pro měření pH silně zásaditých roztoků (pH vyšší než 10), které obsahují velké množství solí alkalických kovů a pro měření pH při vysokých teplotách (do 70 oC) je třeba použít elektrody ze speciálních druhů skla.

 

3.2.2 Kalomelová nebo argentchloridová elektroda (srovnávací). Je přípustné použít i jiné vhodné elektrody, např. (thaliumamalgamové) nebo kombinované elektrody, tj. skleněné indikační elektrody a některé srovnávací elektrody v jednom tělese.Účinnost od:
1.6.1992

29917-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz