Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.892.2.093/.094

Schválená: 5.12.1989

LOŽISKOVÉ OLEJE

ČSN 65 6610

JK 11 221

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bearing oils

 

Táto norma platí pre výrobu, dodávanie a skúšanie ložiskových olejov.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Názvoslovie a klasifikácia sú odvodené od ČSN 65 6601.

 

Príklad označenia:

 

Ložiskový olej 10, skratka OL - 10.

 

2. Ložiskové oleje sa podľa tejto normy vyrábajú v 7 druhoch. Pre informáciu sa v zátvorke uvádzajú pôvodné názvy:

 

Ložiskový olej   3 (Olej ložiskový akostný 0), skratka OL - 3

Ložiskový olej  10 (Olej ložiskový akostný 1), skratka OL - 10

Ložiskový olej  22 (Olej ložiskový akostný 2), skratka OL - 22

Ložiskový olej  32 (Olej ložiskový akostný 3), skratka OL - 32

Ložiskový olej  46 (Olej ložiskový akostný 4), skratka OL - 46

Ložiskový olej  68 (Olej ložiskový akostný 5), skratka OL - 68

Ložiskový olej 100 (Olej ložiskový akostný 6), skratka OL - 100

 

3. Ložiskové oleje sú odparafínované a rafinované oleje s dobrou ixidačnou stálosťou. Môžu obsahovať zušlachťujúce prísady, ktoré nesmú nepriaznivo vplývať na životnosť ložísk.

 

Ložiskové oleje sú číre kvapaliny svetložltej a až rubínovej farby viditeľného obsahu vody mechanických nečistôt.


Nahrádza ČSN 65 6610
z 22.10.1970

Účinnosť od:
1.11.1990

30155-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz