Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 668.584.28

Schválena: 21.5.1984

RTĚNKY
Metody zkoušení a společná ustanovení

ČSN 68 1502


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Lipsticks. Methods of test. General provisions

 

Tato norma platí pro fyzikální zkoušení rtěnek a společná ustanovení.

 

I. VŠEOBECNÉ

 

1. Suroviny a přísady a hotové výrobky musí vyhovovat příslušným technickým normám a hygienickým požadavkům (viz Dodatek/.

 

Jednotlivé tržní druhy rtěnek se vyrábějí podle schválených technologických postupů a uvádějí s v příslušných normách jakosti.

 

2. U rtěnek se senzoricky posuzuje.

a) vzhled,

b) barva,

c) vůně,

d) chuť,

e) homogenita,

f) krycí schopnost a snadnost nanášení,

g) obal a jeho funkce a označení údajů na obalu,

h) zasazení rtěnkového roubíku v kalíšku pouzdra.

 

Vzhled, barva, vůně, chuť, krycí schopnost a snadnost nanášení se posuzuje praktickou zkouškou ve srovnání s referenčním vzorkem.Účinnost od:
1.5.1985

30483-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz