Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3:621.772:539.4

Schválena: 25.4.1988

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kulové pláště

ČSN 69 0010
část 4.8


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical rules.

Design. Spherical shells

 

Tato norma platí pro výpočet plášťů kulových nádob namáhaných vnitřním nebo vnějším přetlakem.

 

1 POUŽITÁ OZNAČENÍ

 

1.1 Označení použitá ve vzorcích

 

D (mm)     vnitřní průměr kulového pláště (skořepiny)

E (mm)     modul pružnosti v tahu materiálu při výpočtové teplotě

s (mm)     provedená tloušťka skořepiny

sR (mm)     výpočtová tloušťka stěny bez přídavků

j (-)      součinitel hodnoty svarového spoje

 

1.2 Veličiny c, p, nu, [s] se určí podle ČSN 69 0010 část 4.2, 4.3 a 4.4.

 

2 ROZSAH PLATNOSTI VÝPOČTOVÝCH VZORCŮ

 

2.1 Výpočtové vzorce platí při poměru tloušťky stěny k průměru

 

 s - c

------- £ 0,1 pro skořepiny s D ³ 200 mm

   D

 

 s - c

------- £ 0,3 pro D < 200 mm

   D


Nahrazuje čl.271 až 290 ČSN 69 0010
z 27.10.1975

Účinnost od:
1.1.1991

30550-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz