Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3:
621.772:539.4

Schválena: 25.4.1988

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010
část 4.11


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Flat rectangular and elliptical plates

 

Tato norma platí pro plochá nevyztužená obdélníková a eliptická dna a víka, stanoví výpočet pevnosti těchto částí pracujících při vnitřním nebo vnějším přetlaku.

 

Norma neplatí pro víka komor vzduchových chladičů, pro něž platí ČSN 69 0010 část 4.16

 

1 POUŽITÁ OZNAČENÍ

 

1.1 Označení použitá ve vzorcích

a1, a2   (mm)  ramena sil F1 a F2

bt         (mm)  skutečná šířka těsnění

bv         (mm)  výpočtová šířka těsnění podle ČSN 69 0010 část 4.18

c       (mm)  přídavek k základní výpočtové tloušťce

d       (mm)  průměr otvoru ve dnu nebo víku

ds         (mm)  průměr použitého šroubu

m       (-;)  součinitel těsnění

qt         (MPa) měrný tlak k usazení těsnění

s1         (mm)  provedená tloušťka dna nebo víka

sR         (mm)  základní výpočtová tloušťka dna nebo víka

s2         (mm)  tloušťka okraje dna nebo víka

s3         (mm)  tloušťka příruby víka

Bo         (mm)  šířka desky v místě osazení nebo změny tloušťky

B       (mm)  menší z rozměrů pláště, k němuž je dno připojeno

B2         (mm)  šířka desky v místě osazení za těsnicí plochou

B'      (mm)  vnější šířkový rozměr sevřené plochy

BR         (mm)  výpočtový menší z rozměrů pláště, k němuž je dno připojeno

BP         (mm)  výpočtový rozměr těsnění na šířce víka

B3         (mm)  šířka roztečné linie šroubů

F1, F2    (N)   síly za provozu podle ČSN 69 0010 část 4.18


Nahrazuje čl.349, 486 až 510
ČSN 69 0010 z 27.10.1975

Účinnost od:
1.1.1991

30553-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz