Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3

Schválena: 14.5.1990

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010
část 4.13


 

 

ČSN 69 0010 část 4.13 (eqv ST SEV 4782-84)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical

Design. Tubular heat exchangers

 

Tato norma je překladem ST SEV 4782-84 Tlakové nádoby. Trubkové výměníky tepla. Normy a metody výpočtu pevnosti. Do normy jsou doplněna v čl. 2.5, 3.3.1.1, 4.2.1, 4.2.4, 5.1.1 a 6.1.1 doplňující ustanovení označená „čs. doplněk" a svislou čarou na okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro výpočet pevnosti trubkových výměníků tepla vyrobených z oceli nebo barevných kovů a stanoví výpočet pevnosti trubkovnic, trubek a jejich upevnění v trubkovnici  a pláště. Platí pro výměníky s pevnými trubkovnicemi, plovoucí hlavou, vlásenkovými trubkami, kompenzátorem v plášti nebo ucpávkou v plášti.

 

1 OZNAČENÍ

1.1 Na obr. 1 až  5 jsou uvedeny výpočtové modely trubkových výměníků tepla a na  obrázcích 6 až 20 výpočtová schémata jednotlivých částí.

Obrázky v této normě neurčují konstrukci, ale stanoví pouze výpočtové rozměry.


Nahrazuje čl.401 až 424 a doplněk 1
ČSN 69 0010 z 27.10.1975 a ON 69 0045
z 20. 8. 1985

Účinnost od:
1.3.1991

30555-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz