Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.772:539.4.001.24

Schválena: 7.2.1990

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010
část 4.14


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Spherical heads and covers without knuckle

 

Tato norma je překladem ST SEV 3028-81 Nádoby a aparáty. Sférická dna a víka bez lemu. Normy a metody výpočtu pevnosti, obsahující i jeho změnu schválenou na zasedání SKSN RVHP v roce 1987.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

Tato norma platí pro dna ve tvaru kulové úseče (sférického segmentu), která nemají na okraji lem a jsou přivařena k plášti nádoby a pro víka sestávající z příruby a přivařené kulové úseče, a stanoví jejich pevnostní výpočet a výpočet na stabilitu při namáhání vnitřním nebo vnějším přetlakem.

 

1 OZNAČENÍ

 

1.1 Na obrázcích 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou uvedeny výpočtové modely sférických den a vík bez lemu. Obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 neurčují konstrukci, jsou uvedeny pouze proto, aby ukázaly potřebné výpočtové rozměry.

Nahrazuje ON 69 0046 z 2. 7. 1982


Nahrazuje ON 69 0046
z 2.7.1982

Účinnost od:
1.1.1991

30556-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz