Zdroj: www.cni.cz

MDT 666. 321                  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA        Schválena: 26. 10. 1990

Plavené kaoliny

KAOLINY

PRO ZDRAVOTNICKOU KERAMIKU

Druhy jakosti

ČSN 72 1310

část 3

JK 581 12

Каолин для производства санитарного фарфора. Сорта

Kaolins for sanitary ceramics. Quality grades

Tato norma navazuje na ČSN 72 1310 část 1 Plavené kaoliny. Společná ustanovení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vlastnost

Z1

Z2

Z3

Z4

Obsah

Аl2O3

/0

min.

35, 0

35, 0

33, 0

30, 0

Fe2O3 + ТiO2

max. max.

0, 95

1, 15

1, 6

1, 0

Fe2O3

TiO2

max.

0, 40

0, 50

-

1, 0

Zbytek na sítě 0, 063 mm

max.

0, 03

0, 05

0, 30

Pevnost v ohybu na tělísku litém

MPa

 

min. 1, 5

min. 1, 3

1, 2 až 2, 0

---

Doba průtoku suspenze

s

rozmezí

15 až 40

20 až 60

5 až 25

Informativní údaje

Průměrná

vlhkost dodávky v %

10

12 !

Obchodní značky dodávané v době schválení normy

SIa

Imperiál Premiér

DSAO

SPEX KK Gl

U kaolinu DSAO se ke ztekucení použije 0, 15 % vodního skla sodného.

Účinnost od: 1. 12. 1991

30801

Zdroj: www.cni.cz