Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

73.080

Srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení nefluoridových sloučenin vápníku. Chelatometrická metoda

ČSN 72 1922


72 1922

 

 

 

All grades of fluorspar - Determination of non-fluoride compounds of calcium - EDTA titrimetric method

Toutes les qualités de spaths fluor - Dosage des composés du calcium non-fluorés - Méthode complexométrique a l' EDTA

Flussspat-alle Sorten - Bestimmung von Fluor nicht enthaltenden Kalziumverbindungen - Komplexometrisches Verfahren

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 15 3105 Kontrolní tkaniny

 

ČSN ISO 4282 Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové. Stanovení ztráty hmotnosti při 105 °C (idt)

 

ČSN 68 4122 Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chelatometrická metoda stanovení obsahu hlavní látky

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0251 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 57 25:1986)

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 68 4063 Voda destilovaná

 

ČSN 70 4100 Odměrné sklo. Společná ustanovení

 

ČSN ISO 8868 Kazivec. Vzorkování a příprava vzorku (idt)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje část XII v ČSN 72 1049 ze 7. 5. 1970. Vydáním ČSN ISO 4282, ČSN ISO 4284, ČSN ISO 5437, ČSN ISO 8868, ČSN ISO 8875, ČSN ISO 8876, ČSN ISO 9501, ČSN ISO 9502, ČSN ISO 9061, ČSN 72 1921 a ČSN 72 1922 se ruší ČSN 72 1049 ze 7. 5. 1970 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozímu vydání

 

V normě je doplněna příprava navážky. V příloze A jsou uvedeny ukazatele vzájemné shody výsledků.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNF.QQ/fluorit, kazivec, DLI.F/vápník, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DID.V/chelatující činidla, YSS.H/stanovení kvantity

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 9 27, Ing. Jitka Machková

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Rudolf Černý

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
30841


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje chelatometrickou metodu pro stanovení nefluoridových sloučenin vápníku ve všech druzích kazivce.

 

Metoda je vhodná pro kazivec s obsahem nefluoridových sloučenin vápníku vyjádřeným jako uhličitan vápenatý (CaCO3) nad 0,01 %.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz