Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.97-413:621.335.42

Schválena: 17.1.1989

BETONOVÉ PANELY PRO TRAMVAJOVÉ
TRATĚ S BLOKOVOU KOLEJNICÍ

ČSN 72 3031


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Concrete panels for tramlines with block-rail

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání panelů (dílců) ze železového nebo předpjatého obyčejného hutného betonu určených pro vytvoření svršku tramvajových tratí s blokovou kolejnicí o rozchodu 1435 mm a 1000 mm, které jsou pojížděny městskou kolejovou a nekolejovou dopravou.

 

Norma  navazuje na ČSN 72 3000, ČSN 73 2400, ČSN 73 2401. Pro navrhování betonových panelů platí příslušné předpisy.1)

 

1 NÁZVOSLOVÍ

 

1.1 Kolejový panel - stavební dílec ze železového nebo předpjatého betonu s dvojicí zabudovaných ocelových žlabů.

 

1.2 Mezikolejový panel - stavební dílec ze železového nebo předpjatého betonu bez kolejnicových žlabů, ukládaný mezi kolejové panely.

 

2 VŠEOBECNĚ

 

2.1 Panely nesmějí být vystaveny působení chemických rozmrazovacích prostředků, dříve než stáří betonu dosáhne 90 dní.

 

2.2 Pojížděný povrch panelů se impregnuje, například roztokem lněné fermeže.2)

 

_______________

1) „Základní podmínky pro navrhování inovovaných panelů tramvajových tratí s blokovou kolejnicí", vydané Správou pro dopravu ministerstva vnitra ČSR.

2) Impregnace panelů se provádí podle Směrnice DL 3 federálního ministerstva dopravy č. j. 10149/78-023 ze dne 23. 3. 1979.Účinnost od:
1.10.1989

30946-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz